VnFlorist.com » Categories » Moon cakes
vietnam flower, banh trung thu, moon cake

Phần quà là một hộp bánh Trung Thu gồm:
 1 Bánh nướng nhân vi cá thập cẩm gà quay 2 trứng
 1 Bánh nướng nhân thập cẩm gà quay 2 trứng.
 1 Bánh nướng nhân hạt sen 2 trứng.
 1 Bánh nướng nhân dừa sầu riêng 2 trứng.


 

moon Festival Special
$54.99