VnFlorist.com » Categories » Moon cakes
vietnam flower

Phần quà là một hộp bánh Trung Thu gồm:
 2 Bánh nướng nhân vi cá thập cẩm gà quay, 2 trứng
 1 Bánh nướng nhân đậu xanh sen, 2 trứng
 1 Bánh dẻo nhân thập cẩm, 2 trứng

Baked MoonCakes
$49.99